Privacybeleid

Deze verklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Stichting Levensportret.

Stichting Levensportret respecteert de privacy van haar relaties en de gebruikers van onze website. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. 

Welke gegevens houden wij bij?

Stichting Levensportret kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u zich aanmeldt voor een Levensportret, solliciteert naar een vrijwilligersfunctie, een betaalde functie of naar een stageplaats, of als u zich aanmeldt als donateur. Het gaat om gegevens als:

  • NAW-gegevens
  • Geslacht
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • in geval van een sollicitatie: door u aangeleverd cv (met bijvoorbeeld uw geboortedatum) en brief

Deze gegevens hebben wij nodig om uw aanvraag te verwerken of uw sollicitatie in behandeling te nemen.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Stichting Levensportret gebruikt uw gegevens in het kader van het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst, zoals het vervaardigen van een levensportret, het aangaan van een vrijwilligersovereenkomst of het ingaan van een donateurschap.

Stichting Levensportret gebruikt uw gegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor de gegevens verstrekt zijn. De stichting verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derde partijen. Wel maken we in bepaalde gevallen gebruik van IT-systemen van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot het systeem waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Voor sollicitanten geldt dat we er naar streven om de persoonsgegevens van sollicitanten te vernietigen zodra de sollicitatieprocedure is afgerond. In sommige gevallen vragen we uw gegevens te mogen bewaren om contact met u op te nemen bij toekomstige vacatures. In dat geval vragen we om uw toestemming om uw gegevens 1 jaar te bewaren. Na dit jaar nemen we eventueel contact met u op om opnieuw toestemming te vragen om uw gegevens te bewaren.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen te monitoren en te optimaliseren. Cookies worden opgeslagen op uw computer en kunnen door ons of onze partners worden uitgelezen voor verschillende doeleinden.

Volgens de AVG wetgeving en ePrivacy Verordening mogen wij cookies plaatsen als ze strikt noodzakelijk zijn voor het kunnen gebruiken van de website, of wanneer ze voor analytische doeleinden gebruikt worden en geen of geringe impact hebben op de privacy van websitebezoekers. Voor het gebruik van andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op sommige van onze pagina’s worden weergegeven. Hieronder vind je een overzicht van alle cookies die geplaatst kunnen worden, waarvoor deze gebruikt worden en wie de eigenaar is.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn nodig om de website correct te laten functioneren. Deze cookies zijn bijvoorbeeld nodig voor winkelmandjes, land- en taalvoorkeuren, privacy voorkeuren, etc. Het gaat hierbij zowel om sessie als permanente cookies. Functionele cookies worden bijna altijd door het domein van de bezochte website geplaatst. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld cookies van derde partijen voor het registeren van privacy voorkeuren of om de website te beveiligen tegen spam of ddos aanvallen.

Analytics cookies

Analytics cookies worden gebruikt om data te verzamelen over het gebruik van websites, apps en andere digitale media. Op basis van deze data worden websites, apps en andere digitale media geoptimaliseerd en gebruiksvriendelijker gemaakt. De data is anoniem en bevat bijvoorbeeld informatie over bezochte pagina’s van de website en hoe je op de website bent gekomen. Analytics cookies worden geplaatst door de website die je bezoekt of domeinen van derden.

Marketing cookies

Marketing cookies verzamelen informatie over gebruik van websites, gebruikte zoekwoorden en hoe bezoekers op een website zijn gekomen. Deze data wordt gebruikt voor rapportages, om websites beter te maken en om een beter en relevanter aanbod te doen aan gebruikers op zowel de eigen website als die van partners (adverteren, retargeting, etc.). Deze cookies kunnen worden geplaatst door zowel de bezochte websites als domeinen van derden.

Social cookies

Social cookies worden gebruikt om bepaalde functionaliteiten van derden te integreren binnen websites, zoals bijvoorbeeld Youtube video’s en social sharing functies. Dit soort cookies kunnen worden geplaatst door domeinen van derden, waaronder maar niet uitsluitend: Youtube.com, Facebook.com, Instagram.com, Pinterest.com, Linkedin.com, Snapchat.com en Tumblr.com.

Overige cookies

Van cookies die in de categorie Overig vallen is nog niet bekend wat ze precies doen. Het gaat dan altijd om nieuwe cookies van derde partijen waarvan we samen met deze partijen nog aan het bepalen zijn in welke categorie de cookie horen te vallen.

Google Analytics

Stichting Levensportret maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Bezoekersinformatie wordt op anonieme basis overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google heeft daarvoor haar eigen privacybeleid. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om daarover rapporten aan Stichting Levensportret te kunnen verstrekken. Deze informatie bevat geen persoonsgegevens.

Social media

Op onze website zijn share buttons opgenomen van diverse social media-kanalen. Als u die gebruikt, volgt geen terugkoppeling naar deze social media, er worden geen cookies geplaatst en geen gebruikers gevolgd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft op elk moment het recht om de persoonsgegevens die wij van u bewaren in te zien, te wijzigen of te beperken. Ook kunt u verzoeken om uw gegevens over te dragen of geheel te verwijderen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Deze verzoeken kunt u doen via info@stichtinglevensportret.nl. Stichting Levensportret zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een maand op uw verzoek reageren. Klachten kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Beveiliging van uw gegevens

Stichting Levensportret neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via info@stichtinglevensportret.nl 

Wijzigingen Privacy Statement
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig ons Privacy Statement voor mogelijke wijzigingen in ons beleid.

Nog vragen?

Wilt u ons een vraag stellen of een opmerking delen, dan ontvangen wij die graag via info@stichtinglevensportret.nl